Perdangos plokštės

 

Perdangos plokštės tinka perdengti didesnes angas, esant mažesniam konstrukcijos aukščiui.  PK plokštės yra tipinės, jos sunkiau pritaikomos dėl standartinių ilgių. Gelžbetoninių konstrukcijų gamybos lyderė "Betonika" gamina perdangos plokštes pagal individualų projektą, todėl architektai turi didesnę laisvę, projektuodami pastato vidinę erdvę bei patalpų išdėstymą.

Perdangos plokštės yra populiarios dėl ekonomiško skerspjūvio, efektyvaus gamybos būdo bei optimalaus panaudojimo pastato konstrukcijoje. Gelžbetonio gaminio aukščiai bei laikomoji galia yra įvairūs. Perdangų apatinis paviršius lygus.

Gelžbetoninės konstrukcijos - kiaurymėtos perdangos plokštės - projektuojamos ir gaminamos nepertraukiamo formavimo būdu pagal užsakovo pateiktą perdangų planą su nurodytomis angomis. Perdangų galinė briauna gali būti projekte numatytos geometrinės formos (pjaunama įstrižai).

Gelžbetonio gaminiai sertifikuoti statybos produkcijos sertifikavimo centre Lietuvoje ir Baltarusijoje.

Perdangos plokštės. Techninės charakteristikos

Kiaurymėtos perdangos plokštės gaminamos tiksliai pagal užsakovo nurodytus dydžius. Perdangos plokščių parametrai išdėstyti žemiau pateikiamoje lentelėje .

 

Plokščių tipas

Plotis, mm

Aukštis, mm

Masė, kg/m2

Masė su užpildytomis siūlėmis, kg/m2

Maksimalus perdengiamos angos ilgis, m

HCS 180

1200

180

287

302

9.38

HCS 200

1200

200

316

332

9.50

HCS 250

1200

250

380

401

12.20

HCS 300

1200

300

411

436

14.50

HCS 400

1200

400

496

532

16.75

 
Pastaba:
Maksimalus perdengiamos angos ilgis pateiktas, kai minimali stogo apkrova yra 3 kN/m2.

Perdangos plokščių laikančiosios galios kitimą priklausomai nuo angos ilgio, kai įlinkis, kintant apkrovai, aprobuojamas 1/800 angos ilgio parodo žemiau pateikiamos kreivės.

Gelžbetonio perdangos 

Pastaba: grafike pateikiama leistina charakteristinė apkrova, kN/m. Ji yra rekomendacinio pobūdžio ir negali būti naudojama ruošti galutinei projektinei dokumentacijai. 

Gelžbetoninės konstrukcijos, armuotos iš anksto įtempta armatūra, turi išlinkį, kurio dydis priklauso nuo išankstinio armatūros įtempimo jėgos pridėjimo skerspjūvyje necentriškumo, skerspjūvio standumo ir elemento ilgio.

Projektavimas reikalauja įvertinti elementų išlinkį, numatant papildomo betono sluoksnio ir grindų išlyginamojo sluoksnio storius ir galutines altitudes užbaigus darbus, pvz., tinkamai įrengti durų slenksčius.

Perdangos plokštės. Standartiniai skerspjūviai 

Perdangos plokštės nominalus plotis yra 1200 mm, įskaitant išilginės sandūros tarp plokščių plotį. Galimi skerspjūvių aukščiai parodyti brėžinyje. Plokščių kraštai suformuoti taip, kad užtikrintų tolygų horizontaliųjų ir vertikaliųjų kirpimo jėgų perdavimą gretimiems elementams.

Perdangų standartinių skerspjūvių atsparumas ugniai yra nuo 60 iki 120 minučių. Pagal kliento pageidavimą galima gaminti perdangos plokštes, kurių ugniaatsparumas siekia 180 minučių. Pastaroji reikšmė gaunama padidinus įtemptos armatūros lynų betono apsauginio sluoksnio storį.

 

Gelžbetonis. Perdangos. Karkasas

Perdangos montuojamos statybų aikštelėje ir įprastai papildomas konstrukcinis betono sluoksnis neliejamas. Tačiau dinaminėms apkrovoms ar didelėms koncentruotoms apkrovoms atlaikyti gali prireikti papildomo viršutinio betono sluoksnio, kurio storis – ne mažiau 40 mm, betono klasė C 30/37. Monolitinio betono sluoksnį reikia įrengti kai tik užtaisomos sandūros.

Perdangose galimos angos

Kiaurymėtose perdangos plokštėse angos daromos kaip parodyta paveiksle. Maksimalūs angų matmenys pateikiami lentelėje. Plokštės išilginių kiaurymių centre formuojamos mažos angos. Maksimalus dydis yra ne didesnis už kiaurymės plotį. Angos formuojamos gamybos metu. Angų briaunos yra šiurkščios.

 

l/b

  HCS 180 - 300

HCS 400 

Kampas   (1)
Priekis     (2)

Briaunos (3)

600 / 400
600 / 400
1000 / 400

600 / 300
600 /200
1000 / 300

Centras    (4) 
    apvalios kiaurymės
     
stačiakampės išėmos

Kiaurymė minus 20 mm
1000 / 400

Ø 135
1000 / 200

 


perdangos

 

Perdangos plokštės. Sandėliavimas ir transportavimas

Perdangos plokštės turi būti sandėliuojamos taip, kad neatsirastų projektuojant nenumatytų įrąžų ir įtempimų. Plokštės sandėliuojamos ant pusiau minkštų (pvz., medinių) tašelių, padėtų po plokštės galais.

Gelžbetonio gaminius sandėliuojant vieną ant kito, tašeliai turi būti vienoje linijoje vienas virš kito. Plokštės tokiu pat būdu turi būti sandėliuojamos ir statybos aikštelėje ant grunto. Pagrindas turi būti kietas, o tašelių padėtis horizontali, kad neatsirastų papildomų jėgų ir įtempimų dėl laikino parėmimo nusėdimų. Keliant plokštes, būtina imtis visų saugumo priemonių. Kaip pavyzdys galėtų būti apsauginės grandinės.

gelžbetonis. perdangos.


Perdangos plokštės keliamos specialiais griebtuvais su paskirstomąja traversa. Naudoti vien tik stropus griežtai draudžiama.

Perdangos plokščių montavimas  

Kiaurymėtos perdangos plokštės montuojamos vadovaujantis projektu. Užsakovams pageidaujant, „Betonika“ gali sumontuoti, atlikti montavimo darbų priežiūrą arba konsultuoti, kaip ją atlikti. Taip pat “Betonika” gali aprūpinti montavimo darbų technologiniu aprašymu, jungčių įrengimo metodine medžiaga, parengti medžiagų specifikacijas minėtiems darbams.

Kiaurymėtų perdangos plokščių (laisvai atremtų) nominalus atramos ilgis pateiktas lentelėje. Neopreno juostelės užtikrina tolygų apkrovos pasiskirstymą. 

 

karkasas

 

Atramos pagrindas

Plokštės storis

Atramos ilgis a

 

 

Maksimalus ilgis

Minimalus efektyvus ilgis

Betonas arba metalas

≤ 250 mm ≥ 300 mm

70 mm 100 mm

50 mm 80 mm

Plytų mūras

≤ 250 mm ≥ 300 mm

100 mm 120 mm

80 mm 100 mm