SAFETY DAY 2015 - "Sveikatos ir saugos darbe diena"

2015 03 25

Safety day2015 m. kovo mėn. 20 d., penktadienį, UAB Betonika įvyko antrasis metinis Consolis kocerno inicijuotas renginys Safety Day- „Sveikatos ir saugos darbe diena“.Renginio tikslas- skatinti ir užtikrinti, kad visų grandžių darbuotojai maksimaliai laikytųsi saugos darbe reikalavimų bei saugotų savo ir aplinkinių sveikatą. Šią dieną išklausėme gilinome LEAN „Nuolatinis procesų valdymas ir tobulinimas“, civilinės saugos (kaip elgtis oro pavojaus, potvynio, sprogimo, diversijų atvejais) bei krovinių kabinėtojų ir darbo aukštyje (kopėčių, diržų ir pastolių naudojimas darbe) mokymus.
Bendrovė, nuolat tobulindama valdymo procesus, kartu gerina aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos sričių veiksmingumą. Ir tai patvirtina pasiekti saugos darbe rodikliai- nelaimingų atsitikimų darbe skaičius kiekvienais metais sumažėja. UAB Betonika 2014 metais pasiekė 6 punktų rodiklį ir yra viena „saugiausių“ įmonių pačioje Consolio grupėje.

„ Aktyviai keldami savo darbuotojų žinių ir atsakomybės lygį aplinkos apsaugos, profesinio ir darbo saugumo ir sveikatos atžvilgiu užtikriname saugią ir nekenksmingą gamybą“ renginio metu pažymėjo UAB Betonika generalinis direktorius Vytautas Niedvaras, - „ Pasirašytos didelės apimties projektų sutartys, todėl turime susikaupti ir dirbti saugiai ir efektyviai laikydamiesi savo kokybės ir saugos principų, o šis renginys mums padeda prisiminti, atkreipti dėmesį į savo bei kolegų darbą.“

Atgal