Kokybė ir aplinkosauga

Gelžbetonio gaminių kokybę užtikrina įdiegta integruota vadybos sistema LST EN ISO 9001, procesų atitikimą keliamiems aplinkosaugos reikalavimams garantuoja aplinkosaugos sistema LST EN ISO 14001. Šiuo metu įmonėje diegiama LEAN ir 6 sigma programos, leisiančios optimizuoti valdymo ir gamybos procesus, padidinti gamybos našumą.

Gelžbetoninių konstrukcijų gamyba turi didesnes galimybes atitikti aplinkosaugos reikalavimus vien todėl, kad gamybos procesas vyksta gamykloje, uždaroje patalpoje. Tačiau dėmesys aplinkai neapsiriboja tik tuo, kad gamyboje naudojamos perdirbtos statybinės medžiagos, sumažinamos energijos sąnaudos statybų metu. Yra kuriamos naujos idėjos ir strategijos aplinkosaugos srityje.

Statybos sektorius turi didelę įtaką aplinkai dėl ženklaus energijos ir išteklių sunaudojimo, taršos bei atliekų, todėl ypatingas dėmesys turi būti skiriamas aplinkosaugai. Reikalingas naujas požiūris į statybas: požiūris, kuris leistų patenkinti augančius žmonijos poreikius, bet tuo pačiu išsaugoti gamtą bei natūralius išteklius.

UAB “Betonika” aplinkosaugos politikos principai

  • Gelžbetonio gamybos proceso metu taupyti energiją ir žaliavas;
  • Plokštės, sijos, rygeliai, gelžbetoniniai laiptai ir gelžbetoninės konstrukcijos gaminamos gamykloje, taip maksimaliai sumažinama tarša, siekiant minimalizuoti jos įtaką aplinkai;
  • Gelžbetoninių konstrukcijų gamybos procesus planuoti ir vystyti tokiu būdu, kad jie duotų mažiau atliekų bei remti medžiagų ir komponentų perdirbimą ar jų pakartotinį panaudojimą;
  • Gelžbetonio gamybinę veiklą vystyti pagal aplinkosaugos vadybos sistemų tarptautinio standarto ISO – 14001 reikalavimus.
    Dirbti atsakingai, laikantis visų su aplinkosauga susijusių įstatymų ir direktyvų.
  • Gelžbetoninių konstrukcijų gamyba vyksta kontroliuojamuose sąlygose uždaroje patalpoje. Tai leidžia lengviau stebėti ir kontroliuoti atliekų, taršos, triukšmo lygį, lyginant su tradiciniais statybos procesais. Betono kietėjimui pagreitinti reikalinga šiluma yra utilizuojama šildant pastatus.

Uždaras gamybos ciklas

Uždaras gamybos ciklas

Gelžbetoninių konstrukcijų gamyklos ateityje veiks kaip uždara gamybos sistema, kurioje visos atliekos bus perdirbamos ir panaudojamos.

Surenkamo gelžbetonio gamintoja UAB “Betonika” kartu su kitomis “Consolis” grupės įmonėmis siekia, kad gelžbetonio gaminių gamyba taptų uždaru ciklu. Tokiu atveju visos medžiagos, atsirandančios iš šviežio betono atliekų, skysto cemento masės likučiai ir pan. būtų atskiriamos nusėdimo rezervuaruose, o vanduo išvalomas ir panaudojamas iš naujo. Kieto betono likučiai būtų susmulkinami ir taip pat panaudojami dar kartą. Plieno atliekos grįžtų atgal į plieno krosnis. Netgi šilumos perteklius, reikalingas šildymui gamybos proceso metu, galėtų būti surenkamas šilumos stotyje ir iš naujo panaudojamas.