Naujiena! Sijos su žema lentyna

 

  Žemo profilio sija (rygelis) arba sija su pažeminta lentyna- tai sprendimas sumažinti nenaudingą lubų konstrukcijos aukštį.Tai puiki alternatyva metalinėms sijoms.

  • Galimybė pasiūlyti didesnį aukštų kiekį tam pačiam pastato aukščiui;
  • Žemesnės gembės padės lengviau išvedžioti komunikacijas;
  • Žemesnės gembės sudaro palankias salygas vėdinti patalpas, dūmams pasišalinti (lyginant su įprastomis sijomis);
  • Spartesnis komunikacijų įrengimas, paprastesnis išplanavimas ir  mažesnės išlaidos pastato eksploatacijos metu (lyginant su įprastinėmis sijomis);
  • G/b žemos lentynos sijos yra ekonomiškas sprendimas lyginant su metalinėmis sijomis.

 

Šie elementai gaminami specializuotose formose. Standartinis tokių sijų lentynos aukštis yra 80 mm, ribinė skaičiuojamoji lentynos apkrova siekia 90,0 kN/m.
Naudojant daugiaatrames nekarpytas sijas su žemomis lentynomis kolonos projektuojamos per vieną pastato aukštą (kraštinės kolonos gali būti apjungtos per kelis aukštus, jeigu sijos atremiamo ant kolonų konsolių). Apatinė kolona su viršutine jungiama inkariniais varžtais arba strypais (vienas arba du inkariniai varžtai/strypai). Jei naudojami du tvirtinimo elementai jie išdėstomi išilgai sijai vienoje linijoje per centrinę ašį. Strypai praveriami per sijoje numatytas kiaurymes. Sijos atremiamos ant kolonos per neopreno padėklus arba remiamos ant metalinės plokštelės kolonos galvenoje. Sijos inkarinės kiaurymės sumontavus elementą užpildomos nesitraukiančiu betonu ( jei nenurodyta kitaip

Perdangos plokščių inkaravimo armatūra įrengiama per sijoje numatytas kiaurymes (paprastai 60/80 mm diametro), kurios pilnai užpildomos betonu monolitinant perdangų galus ir siūles. Naudojant RLL tipo sijas papildomai reikia įvertinti sijos sukimą (vertimą) dėl nesimetrinės apkrovos. Sijos sukimo (suvirtimo) išvengiama prieš montavimą paramstant sijas ir įrengiant skaičiavimais parinktą inkarinę plokščių armatūrą.

Daugiau informacijos apie charakteristikas rasite Techniniame vadove.