TT tipo plokštės

TT tipo perdangos plokštės naudojamos didelėms angoms perdengti ir esant didelėms apkrovoms. TT plokščių apatinis paviršius lygus. Nominalus TT tipo plokščių plotis yra 2400 mm ir 3000 mm. Užsakovui pageidaujant gali būti pagamintos ir mažesnio pločio, minimalus plotis - 1500 mm. Gelžbetonio elementų galai gali būti įrantyti standžios sandūros suformavimui, bendro konstrukcijos aukščio sumažinimui. Papildomas betono sluoksnis užtikrina kirpimo jėgų perdavimą gretimiems elementams ir horizontalios diafragmos darbą. Standartinio TT  skerspjūvio plokščių atsparumas ugniai yra 60-180 minučių ribose. Inkariniai strypai įbetonuojami plokščių sienelėse.

 TT skerspjūviai

1 pav. TT plokščių standartinis skerspjūvis

Techninės charakteristikos

1 lentelė TT-2400 plokščių charakteristikos

Profilis

h

mm

b

mm

b1

mm

b2

mm

b0

mm

Svoris

kg / m2

Atsparumas ugniai 60 min
TT 2400 - 500 / 120
TT 2400 – 800 / 120

500
800

2390
2390

1120
1144

635
623

120
120

261
360

Atsparumas ugniai 90 min
TT 2400 - 500 / 150
TT 2400 – 800 / 150

500
800

2390
2390

1150
1174

620
608

150
150

287
405

Atsparumas ugniai 120 min
TT 2400 - 500 / 200
TT 2400 – 800 / 200

500
800

2390
2390

1200
1224

595
583

200
200

332
481

Atsparumas ugniai 180 min
TT 2400 - 500 / 240
TT 2400 – 800 / 240

500
800

2390
2390

1260
1284

565
553

240
240

380
560

Gelžbetoninių konstrukcijų darbinių charakteristikų kreivės parodo TT tipo plokštės laikančiosios galios kitimą priklausomai nuo angos ilgio.

 TT-2400 darbinių charakteristikų kreivės

2 pav. TT -2400 plokštės darbinių charakteristikų kreivės

Jungtys 

TT tipo plokštėms jungti reikalingos jungtys, kurias suprojektuoja UAB “Betonika” konstruktoriai. Sandūros tarp TT plokščių ir atraminių sijų įrengiamos panaudojus viršutinio išlyginamojo betono sluoksnio armatūrą arba strypus, pritvirtintus prie įdėtinių detalių. 

Šoninės jungtys su sieninėmis plokštėmis arba jungtys tarp gretimų TT plokščių gaunamos prakeičiant armatūros tinklus arba tarpusavyje suvirinant įdėtines detales, esančias plokščių briaunose.

Jungimo mazgų brėžinius galima rasti čia.

TT tipo plokščių išėmos ir kiaurymės

 TT tipo plokštėse galima suformuoti išėmas. Briaunose taip pat galima padaryti apvalias angas technologiniams vamzdynams. Išėmų ir angų padėtį bei matmenis reikia nurodyti iš anksto, nes jos sumažina plokštės laikomąją galią.

TT išėmos ir kiaurymės

3 pav. TT tipo plokštėse galima suformuoti išėmas

2 lentelė Maksimalus išėmų plotis TT plokštėse

l / b 

TT - 2400

TT - 3000

Centras

1000 / 630

1000 / 930

Kraštas

1000 / 320

1000 / 460

Kampas

1000 / 320

1000 / 460

Sandėliavimas ir transportavimas

TT tipo plokštės sandėliuojamos ant pusiau minkštų (pvz., medinių) tašelių, padėtų po plokštės galais. Kai plokštės dedamos viena ant kitos, tašeliai turi būti vienoje linijoje vienas virš kito. Taip plokštės turi būti kraunamos ir transportavimo metu. Plokštės išilginėse briaunose yra įbetonuotos keturios pakėlimo kilpos. Kėlimo metu kampas tarp stropų privalo būti ne daugiau nei 900.