STT tipo plokštės

STT tipo plokštės

 STT plokštės naudojamos stogo perdangoms. Didžiausi šio tipo konstrukcijos privalumai – mažas elemento svoris ir itin didelis perdengiamas tarpatramis. Su šiomis konstrukcijomis gaunamas dvišlaitis stogo paviršius, todėl nereikalingi papildomi darbai ir medžiagos stogo nuolydžiams suformuoti. Lengvesnis stogo paklotas  ir mažas elementų svoris leidžias  mažinti pastatui tenkančias apkrovas. Konstrukcija dėl ekstremalaus svorio mažinimo itin standartizuota. Lengva konstrukcijoje keisti tik ilgį. Papildomai galima koreguoti gaminio viršaus plotį, tačiau pločio keitimas dėl savitos išlengvinimų geometrijos (1 pav.) įmanomas tik po 0,450-0,480m iš abiejų gaminio pusių. Visi kiti parametrai (išskyrus angas gaminio lentynoje) – nekinta. Maksimalus elemento ilgis – 27,6m. Nominalus gaminio plotis – 2,4m (realus – 2,386m). Aukščiausioje vietoje ties gaminio kraigu plokštės aukštis – 0,745m, o mažesniosios kraštinės aukštis kinta priklausomai nuo gaminio ilgio. Plokštės suformuojamas nuolydis 1:40. Tai lengvai praktikoje pritaikomi elementai, tačiau svarstant su STT konstrukcijomis susijusius sprendimus visada verta susisiekti su UAB Betonika projektavimo ar pardavimo skyriais.

 

1 pav. 2400 mm nominalaus pločio STT plokštė

Stiprumas

Elemento armavimas gana standartizuotas, dėl labai nedidelių skerspjūvio storių. Pagrinde kinta tik naudojamų įtamptų lynų kiekiai bei kiti jų parametrai. STT plokštės lentynos pritaikytos atlaikyti lengvų stogo dangų apkrovas. Maksimalios galimos apkrovos dėl lentynų stiprumo - 5kN/m2 išskirstyta bei 1kN taškinė.

Grafikuose pateiktas leistinųjų apkrovų vertes sudaro plokštę veikiančių ilgalaikių, trumpalaikių ir kintamųjų apkrovų sumų skaičiuotinės reikšmės, neįvertinant plokštės savojo svorio apkrovos.

 

2 pav. 2400 mm pločio ir 745 mm aukščio ( ties konstrukcijos kraigu) STT plokščių darbinių charakteristikų kreivės keičiantis lynų kiekiui.

Svoris

Duomenys skirtingo ilgio elementams pateikti priimant, jog plokštės kraigas visada išliega gaminio centre (tuo pačiu ir tarpatramio centre), o lentynos nominalus plotis - 2,4m.

Plokštės ilgis, m Apkrova, kN
12 66,25
18 99,40
20 110,50
24 132,50
27,6 152,40


1 lentelė. STT perdangos plokščių nuosavo svorio charakteristinės apkrovos

STT perdangos plokščių atsparumas ugniai - R45.

STT išėmos ir kiaurymės

STT skerspjūvio plokštėse galima suformuoti išėmas lentynoje. Maksimalus išėmų dydis pateiktas 2 lentelėje. Numatant angas STT plokštėse svarbu atsižvelgti į viršaus išlengvinimo specifinę geometriją (1 pav.).  Idealiu atveju anga turi atkartoti išlengvinimo matmenis (vienas, du išploninimai ir pan.). Išlengvinimo matmenys (lxb) – 545x425mm gaminio kraštuose ir 545x460mm gaminio centrinėje dalyje. Įrengiant išėmas plokštės lentynoje reikia įvertinti jų įtaką ir bendram perdangos disko darbui. Angas galima numatyti ne visame plokštės paviršiuje, todėl prieš numatant angas būtina pasitarti su UAB Betonika projektavimo skyriumi;

Angos padėtis gaminyje  Angos ilgis (l) ir plotis(b), mm
Centras 2000/970
Kraštas 2000/480
Kampas 2000/480


2 lentelė. Angų STT perdangos plokštėje galimi maksimalūs gabaritai.

dėl pakreiptos STT perdangos plokščių kojų geometrijos jose padaryti angas technologiniams vamzdynams itin sudėtinga.

Jungimas

STT perdangos plokčių jungimo mazgai pateikti TT perdangos plokščių skyriuje. Šių dviejų konstrukcijų sujungimas su kitais pastato elementais yra identiškas.

Sandėliavimas, kėlimas, montavimas

Elementai sandėliuojami ant medinių tašų, padėtų po plokštės galais. Plokštės sandėliuojamos ir transportuojamos po vieną.

Plokštės keliamos už kėlimui numatytų kilpų, kurios dažniausiai naudojamos trosinės. Plokščių iškrovimas atliekamas dviem kranais.  Kiti iškrovimo variantai negalimi dėl dažniausiai pasitaikančio didelio gaminių ilgio. Kad pakelta plokštė neįsisiūbuotų ir ją montuoti būtų paprasčiau, jos galuose reikia pririšti virves, kuriomis galima plokštę prilaikyti ir pakreipti reikiama kryptimi.

Prieš montuojant plokštes reikia patikrinti ar tinkamai paremtos rygelių lentynos, kad pradėjus plokščių montavimo darbus, rygeliai nepasvirtų. Taip pat reikia nuvalyti vietas ant kurių bus remiamos STT plokštės ir patikrinti paviršių altitudes. Dažniausiai STT plokštės kaip ir TT plokštės remiasi per neopreno padėklą, kuris turi būti pritvirtintas plokštės rėmimo vietoje.

Detalesnė informacija pateikta UAB Betonika montavimo rekomendacijose.