Perdangos plokštės

Užklausa dėl perdangos plokščių

Perdangos plokštės tinka perdengti didesnes angas, esant mažesniam konstrukcijos aukščiui. Gelžbetoninių konstrukcijų gamybos lyderė UAB "Betonika" gamina perdangos plokštes pagal individualų projektą, todėl architektai turi didesnę laisvę, projektuodami pastato vidinę erdvę bei patalpų išdėstymą.

Kiaurymėtos perdangos plokštės gaminamos nepertraukiamo formavimo būdu pagal užsakovo pateiktą perdangų planą su nurodytais reikiamų angų, išėmų matmenimis bei pririšimais. Plokščių gamybai naudojama betono klasė – C35/45. Perdangų galinė briauna gali būti projekte numatytos geometrinės formos (pjaunama įstrižai, kampas turi būti ≥30°).

Standartiniai plokščių aukščiai yra 200, 250, 300, 400 mm (HCS200, HCS250, HCS300, HCS400 tipai). Standartinis plokščių plotis yra 1200 mm. Galima pagaminti siauresnes plokštes, išilgai pjautas kas 100 mm, tačiau ne siauresnes kaip 300 mm (HCS200, HCS250 tipai) arba 360 mm, 600 mm, 720 mm, 960 mm pločio (HCS300, HCS400 tipai).

Plokščių laikomosios galios skaičiavimui bei parinkimui naudojama specializuota kompiuterinė programa HC-Slab. Įtemptai armuotos kiaurymėtos perdangos plokštės plačiai naudojamos surenkamosioms perdangoms. Jų populiarumą lemia ekonomiškas skerspjūvis ir efektyvus gamybos būdas, gaminio aukščių ir laikomosios galios įvairovė, lygus apatinis paviršius ir efektyvus panaudojimas pastato konstrukcijoje.

Gelžbetonio gaminiai sertifikuoti statybos produkcijos sertifikavimo centre Lietuvoje, Baltarusijoje, Rusijoje. Gelžbetonio gaminių atitikties sertifikatus galima rasti čia.

Techninės charakteristikos

Kiaurymėtos perdangos plokštės gaminamos tiksliai pagal užsakovo nurodytus dydžius.

1 lentelė Perdangos plokščių parametrai

Plokščių tipas

Plotis, mm

Aukštis, mm

Masė, kg/m2

Masė su užpildytomis siūlėmis, kg/m2

Maksimalus perdengiamos angos ilgis, m

HCS 200

1200

200

317

333

9.50

HCS 250

1200

250

382

403

12.20

HCS 300

1200

300

430

455

14.50

HCS 400

1200

400

498

534

16.75

Perdangos plokščių laikančiosios galios kitimą priklausomai nuo angos ilgio  parodo žemiau pateikiamos kreivės.

HCS laikančiosios galios kreivės

1 pav. HCS plokščių laikančiosios galios kreivės

Pastabos:

  1. Priimtos skaičiuojamosios apkrovos plokštei pd=gd(45%) + qd(55%);
  2. Naudojantis šiuo grafiku plokštės savojo svorio vertinti nereikia. Pasitikrinant ar perdangos plokštės atlaikys apkrovas, reikia vertinti tik perdangai tenkančias naudingąsias apkrovas;
  3. Duota anga (L, m) - "šviesoje", atramos ilgis lsup=100mm;
  4. Plokščių susilpninimas angomis įvertinamas atskirais skaičiavimais ir čia nenagrinėjamas;
  5. Pateiktos maksimalios laikančiosios galios kreivės kiekvienam plokščių tipui;
  6. Plokščių ugniaatsparumas - REI60.

Gelžbetoninės konstrukcijos, armuotos iš anksto įtempta armatūra, turi išlinkį, kurio dydis priklauso nuo išankstinio armatūros įtempimo jėgos pridėjimo skerspjūvyje necentriškumo, skerspjūvio standumo ir elemento ilgio.

Projektavimas reikalauja įvertinti elementų išlinkį, numatant papildomo betono sluoksnio ir grindų išlyginamojo sluoksnio storius ir galutines altitudes užbaigus darbus, pvz., tinkamai įrengti durų slenksčius.

Išilginė sandūra

Perdangos plokščių skerspjūviai

2 pav. Standartiniai plokščių skerspjūviai

Plokščių kraštai suformuoti taip, kad užtikrintų tolygų horizontaliųjų ir vertikaliųjų kirpimo jėgų perdavimą gretimiems elementams. Standartinių skerspjūvių plokščių atsparumas ugniai yra nuo 60 iki 180 minučių. Pastaroji reikšmė gaunama padidinus įtemptos armatūros strypų betono apsauginio sluoksnio storį.

Perdangos montuojamos statybos aikštelėje ir įprastai papildomas konstrukcinis betono sluoksnis neliejamas. Tačiau dinaminėms apkrovoms ar didelėms koncentruotoms apkrovoms atlaikyti gali prireikti papildomo viršutinio betono sluoksnio, kurio storis – ne mažiau 40 mm, betono klasė C30/37. Monolitinio betono sluoksnį reikia įrengti, kai tik užtaisomos sandūros.

Perdangose galimos angos

Plokštės išilginių kiaurymių centre formuojamos mažos angos. Maksimalus dydis yra ne didesnis už kiaurymės plotį. Angos formuojamos gamybos metu. Angų briaunos yra šiurkščios.

2 lentelė Maksimalūs angų matmenys

l/b

HCS 200 - 250

HCS 300 - 400

Kampas (1)

Priekis (2)

Briaunos (3)

1200 / 600

1200 / 600 

1200 / 600

1200 / 600

720 / 600

1200 / 600

Centras (4)
apvalios kiaurymės
stačiakampės išėmos

Ø 50

1200 / 600

Ø 135

960 / 480

Angos plokštėje

3 pav. Angos kiaurymėtose perdangos plokštėse

Sandėliavimas ir transportavimas

Leidžiamos gaminio tolerancijos gali šiek tiek padidinti gaminio svorį. Reikia nepamiršti, jog pasirenkant kraną būtina atsižvelgti ne tik į jo keliamąją galią, gaminio svorį bet ir į kėlimo įrangos nuosavą svorį. Perdangos plokštės keliamos specialiais griebtuvais su paskirstomąja traversa. Naudoti vien tik stropus griežtai draudžiama. Kėlimo įrenginį (traversą su griebtuvais) rekomenduoja ir pagal sutartį išnuomoja perdangos plokščių gamintojas.

Tarpinis sandėliavimas statybos aikštelėje paprastai nereikalingas, nes gaminiai montuojami tiesiai iš sunkvežimio. Jei tarpinis sandėliavimas yra atliekamas, tam tikslui reikia paruošti horizontaliai išlygintą aikštelę. Plokštės sandėliuojamos ant pusiau minkštų (pvz., medinių) tašelių, padėtų po plokštės galais. Gelžbetonio gaminius sandėliuojant vieną ant kito, tašeliai turi būti vienoje linijoje vienas virš kito. Pagrindas turi būti kietas, o tašelių padėtis horizontali, kad neatsirastų papildomų jėgų ir įtempimų dėl laikino parėmimo nusėdimų. Keliant plokštes, būtina imtis visų saugumo priemonių, pavyzdžiui, naudoti apsaugines grandines.

Perdangos plokščių montavimas

Kiaurymėtos perdangos plokštės montuojamos vadovaujantis projektu. UAB "Betonika" pateikia perdangos plokščių montavimo rekomendacijas.

3 lentelė Kiaurymėtų perdangos plokščių (laisvai atremtų) maksimalus atramos ilgis.

Atramos pagrindas

Plokštės storis

Atramos ilgis a

Maksimalus ilgis

Minimalus efektyvus ilgis

Betonas arba metalas

≤ 250 mm

≥ 300 mm

70 mm

100 mm

50 mm

80 mm

Plytų mūras

≤ 250 mm

≥ 300 mm

100 mm

120 mm

80 mm

100 mm

4 pav. Neopreno juostelės užtikrina tolygų apkrovos pasiskirstymą.